Hur kan vi hjälpa dig?
Olika behov – skräddarsydda lösningar eller konsulter.
Vi kan bli din totalleverantörer och bli din externa IT-avdelning eller så kan vi hjälpa dig med delar. Vi erbjuder också IT-konsulter inom IT-infrastruktur och IT-management.

Med oss som IT-teknikpartner kan du luta dig tillbaka och fokusera på det ditt företag är bra på

Utifrån dina behov och förutsättningar tar vi fram förslag på lämplig lösning. Med oss som IT-partner kan du vara säker på att din IT-miljö fungerar idag och i framtiden.

IT-Tjänster

Extern IT-Avdelning

IT-miljön utvecklas i snabb takt i dagens företag, och det är av största vikt att IT-miljön motsvarar verksamhetens behov och krav. Verksamheten måste veta att utvecklingen stöds av en stabil och anpassad IT-miljö. Vi kan ta ansvar för hela kundens IT-miljö genom en central drift och professionell support med säkra och trygga lösningar utifrån kundens förutsättningar och krav.

Service Desk

Vi erbjuder allt från professionell användarhjälp till avancerad IT-hjälp för företag och organisationer. Vår Service Desk är svensktalande och finns i Stockholm och har stor samlad kompetens och erfarenhet. Vi erbjuder:
-1-line till 3-line support
-SPOC (Singel Point Of Contact)
-På plats support, vi kommer även ut och supporterar på plats.

IT-Analys

IT-analysens syfte är att göra en analys av företagets IT-infrastrukturella miljö. Analysen resulterar i en rapport som presenteras av Human IT och överlämnas skriftligt och muntligen i enlighet med överenskommen tidplan. Rapporten innehåller en övergripande bild av nuläget och förslag på åtgärder för förbättringar i miljön. Även ett förslag på en framtida lösning redovisas.

IT-drift

Vi erbjuder en bekymmersfri IT-drift som är avvägd efter kundens behov och verksamhetskrav. Kunden får en egen IT-miljö i vår dynamiska driftmiljö som är belägen i Sverige. Migrering av befintliga IT-miljö görs av oss till Human ITs moln. Vi erbjuder delar eller komplett miljö med nätverk, brandvägg, servrar och lagring med backup.

Molntjänster

Vår Molntjänst innefattar både IaaS (IT-infrastruktur som tjänst) och SaaS (applikation som tjänst). Den skiljer sig från andras molntjänster för att den tillhandahålls från ett privat moln i Sverige och innebär att kunden får dedikerade IT-resurser som aldrig delas med andra företag. Det innebär maximal tillgänglighet och prestanda. För komplett säkerhet ingår kommunikationslinor (svartfiber).

Säkerhet

Vi erbjuder övervakning och hantering av era servrar med lagring, vi sköter också backuphanteringen. Innan övervakningen påbörjas genomförs en säkerhetsinventering, detta för att få kontroll på t.ex. åtkomlighet, katastrofskydd, rättigheter, lagring och backup för att på detta sätt kunna erbjuda kunden exakt rätt övervakning.

Nätverk

Vi går mot trådlös teknik, automatisering, molnbaserade lösningar och software defined network, och det gör att behovet av ny teknik och kompetens är stort. Våra tjänster:
-Nätverk som tjänst
-Konsulttjänster: -Målmiljömetoden för nätverk, -Datatrafikanalys, -Förstudie för trådlösa nätverk, -Kom igång med IPv6, -Software Defined Network, -Rollbaserad åtkomst

Hosting Server

Hosting Server är ett samlat begrepp över de tjänster Lexicon IT-konsult erbjuder. Vi erbjuder flera tjänster inom området serverhosting. Exempel på olika typer av hosting server är dedikerad server, managed hosting, colocation och virtuell privat server (VPS).

Licenshantering

Licenshantering innebär att hantera programvarulicenser med hjälp av speciell programvara, kalls också Software Asset Management, och då menas att optimera inköp, implementering, uppdateringar och användande av programvara.

Är du redo för att höra hur vi kan hjälpa dig med säkra, smidiga IT-lösningar eller konsulter?

Låt oss kontakta dig

IT-Konsulter

Behöver du stärka upp med kompetens? Vi matchar dig med rätt konsult för dina behov.

 

IT-infrastruktur

Vi arbetar med privata och offentliga organisationer i förändring, där kravet på snabbhet och flexibilitet även gäller IT-miljön. Vi sköter också det löpande dagliga verksamheten. Våra kunder har IT-infrastrukturen internt eller externt vilket innebär att våra konsulter är antingen hos kund eller sköter driften via Human IT i Stockholm. Vi erbjuder IT-konsulter inom IT-infrastruktur och plattformar med erfarenheten att delta i större och mindre förändringsprojekt.

IT-management

Med vårt affärsområde IT-management styr och leder vi kundernas IT-miljö efter deras förutsättningar och krav. Delar i vårt erbjudande är bla: Leder IT-organisationen, möten med verksamheten enligt avtal, rapportering trender, ärenden etc, förändringsledning, kravställning på leverantörer, ansvar för bla åtkomlighet, katastrofskydd, rättigheter, lagring och backup. Kompetensinventering, t.ex. bemanning, ansvarsfördelning, Vilka teknologier bör användas i en framtida miljö, upphandling, inköp

Våra konsulter

Det är genom att kunna kombinera småskalighetens fördelar, i form av närhet och engagemang, med den stora koncernens möjligheter vi säkrar fortsatt tillväxt och nöjda kunder. Med en gemensam värdegrund skapar vi trivsel i vårt dagliga arbete och vi ger personlig utveckling för alla medarbetare som i sin tur skapar nöjda kunder. Våra konsulter är engagerade, kunniga och har specifik yrkeserfarenhet från något av våra erbjudandeområden. Våra konsulter har en stor ödmjukhet inför arbetet och för våra uppdragsgivare, ett starkt tekniskt intresse och är en person som mer än gärna delar med sig av sina kunskaper och genom det får andra att växa.

 

Våra IT-konsulters vanligaste yrkesroller

Välkommen att kontakta oss!

Vilka är dina IT-utmaningar?
Välkommen att ta kontakt med oss så kan vi berätta om hur vi kan bidra med säkra, smidiga IT-lösningar eller konsulter på plats.