Kundcase

När fokus måste ligga på topp

Ett namn ropas ut, du lyssnar spänt men insåg att namnet ej var ditt. Du återgår till den tidning som du vanligtvis aldrig skulle läsa, men som i denna stund känns otroligt intressant. Ett till namn ropas ut, du känner igen namnet, det är ditt eget. Med lite nervositet reser du dig upp och skakar tandläkarens hand.

Problem

Vår kund förenar tandvårdskliniker för att tillsammans arbeta mot ett och samma mål. De arbetar för att det svenska folket skall få en så bra tandvård som möjligt. För att utföra tandvård på ett modernt och effektivt sätt används avancerade analytiska program som sparar mycket information om kunden och dess tandhälsa. Men informationen var utspridd och de individuella klinikerna hade sina egna system för att hantera all data. Riskerna med att fortsätta med ett sådant system är bland annat ökade kostnader och okontrollerade driftstörningar. De var i behov av att effektivisera sin verksamhet och samtidigt öka säkerheten.

Lösning

Vi kopplade ihop alla kliniker i ett fibernätverk kopplat till en brandvägg och serversystem. Där lagras allt ifrån röntgenbilder till tandläkarnas e-mail. Detta lagras även som en backup på annan plats. I vår lösning levererade vi en IT chef som ansvarar för leveransen samt utveckling av framtida IT-lösningar tillsammans med verksamheten. Eftersom all data är centraliserad kan vår support hjälpa kliniken direkt över telefon.

Resultat

Idag har kunden sänkta driftkostnader med en större driftsäkerhet. De har en proaktiv support som hjälper klinikerna i alla ärenden relaterade till IT. Dagens lösning är skalbar så när verksamheten växer kan deras IT-miljö växa med dem.

Vill du veta mer? - Kontaka oss

Carl Johan Bernadotte
VD Human IT Stockholm
+46 76 307 27 75
Hur mycket kostar ert teknikstrul?
Föråldrad teknik, IT-strul och ineffektiva system leder till att en hel arbetsmånad försvinner på svenska kontor, per anställd och år! Gör vår teknikkalkyl för att ta reda på hur mycket ditt företag kan tjäna på förnyad infrastruktur.