Kundcase

Kommunicera utan begränsning, ingen tid att vänta

För dagens kontor krävs det att kommunikationen mellan medarbetare sker snabbt. Det är mycket data som måste delas mellan medarbetare

Problem

Vår kund arbetar med kompletta strategier inom branding och marknadsföring. Då deras strategier är kompletta behöver de ett starkt samarbete, framförallt internt inom bolaget men även externt. Företaget upplevde att deras IT-miljö ej var optimal för sitt behov. De anlitade oss för en IT-analys av deras nuvarande system. Efter att alla kollegor var intervjuade insåg vi att ett av de största problemen var att deras kommunikation internt var långsam på grund av synkroniseringsproblem.

Lösning

Vi kopplade ihop de olika kontoren i ett fibernätverk så att deras IT låg i en central servermiljö. Eftersom att de nu delar samma filsystem så behöver de inte synkronisera längre då alla är konstant kopplade till samma server. Eftersom att de är inkopplade till vår brandvägg kan vi nu ge support direkt ifrån Stockholm.

Resultat

Idag är står vi för kundens IT-avdelning där vi finns för att svara på alla deras frågor gällande IT. De har ett effektivt och välfungerande system som ökar deras produktivitet, säkerhet och kommunikation.

Vill du veta mer? - Kontaka oss

Hans-Olof Strömberg
Ansvarig IT-Service
Hur mycket kostar ert teknikstrul?
Föråldrad teknik, IT-strul och ineffektiva system leder till att en hel arbetsmånad försvinner på svenska kontor, per anställd och år! Gör vår teknikkalkyl för att ta reda på hur mycket ditt företag kan tjäna på förnyad infrastruktur.