Kundcase

En radioaktiv verklighet

Varje dag produceras det elektricitet som får Sveriges samhälle att fungera. Detta är något vi tar för givet, det bara fungerar. Elproduktionen är till stor del ifrån kärnkraften idag och hanteras inte det radioaktiva avfallet på ett korrekt sätt skulle vår vardag vändas upp och ned.

Problem

Idag står kärnkraft för ungefär 40 procent av Sveriges elproduktion. Den stora baksidan med kärnkraft är att det skapas ett radioaktivt avfall som är svårhanterligt och farligt. För att kunna forska om hur Sverige ska hantera denna farliga materia krävs det att företagets IT-organisation är väl fungerande och kan assistera såväl forskare som anläggningsansvariga Ifall ett tekniskt problem uppstår då arbetet ej får stanna upp.

Lösning

Vi har tillsammans med kunden utvecklat våra konsulter för att skapa en så stark servicedesk som möjligt utefter de behov och krav som kunden har. Vi tar på oss att lösa de eventuella problem som kunden upplever för att förbättra deras förutsättningar till att göra det som de är bäst på. Vi ger support på allt ifrån klientsupport till applikationssupport, idag hanterar vi ungefär 6000 ärenden per år med framgång.

Resultat

Kunden har idag en dynamisk support som kan ändras snabbt beroende på behov. De har idag möjligheten att byta system och mjukvara utan att oroa sig över att personalen ska vara behörig och inneha rätt kompetens för uppdraget då de är garanterade att alltid få konsulter med rätt kompetens för uppdraget.

Vill du veta mer? - Kontaka oss

Carl Johan Bernadotte
VD Human IT Stockholm
+46 76 307 27 75
Hur mycket kostar ert teknikstrul?
Föråldrad teknik, IT-strul och ineffektiva system leder till att en hel arbetsmånad försvinner på svenska kontor, per anställd och år! Gör vår teknikkalkyl för att ta reda på hur mycket ditt företag kan tjäna på förnyad infrastruktur.