ARTIKEL

IT-strul kostar tid och pengar

Varje dag drabbas var femte svensk av IT- eller teknikproblem på jobbet. Varje dag. Det kan kosta företag såväl pengar och tid som frustrerade anställda.

Sex av tio har problem med tekniken eller IT-utrustningen varje vecka. Det vanligaste problemet är långsamma program och system, som drabbar 54 procent. Andra vanliga problem är internetuppkopplingar och skrivare samt datorer som låser sig eller kraschar, enligt en undersökning från Manpower Work Life.

De allra flesta är i dag helt beroende av en dator eller annan teknik för att kunna utföra sitt arbete. Det gör att den digitala arbetsmiljön blir en allt viktigare fråga. För om tekniken inte fungerar skapar den problem snarare än lösningar.

Undersökningen visar också att så många som var fjärde anställd inte ens använder jobbets utrustning, utan i stället tar med sig sin egen dator eftersom det fungerar bättre. Det är dessutom en siffra som ser ut att öka, bland 80-talisterna är siffran nämligen 52 procent. När anställda tar med sig egen utrustning kan andra kompatibilitetsproblem uppstå.

Arbetsgivare som investerar i ny teknik bör göra ett gediget förberedelsearbete och en ordentlig upphandling så man vet att de lösningar man köper fungerar i verksamheten – och att leverantören kan se till att de kommer fortsätta att fungera.

Hur mycket kostar ert teknikstrul?
Föråldrad teknik, IT-strul och ineffektiva system leder till att en hel arbetsmånad försvinner på svenska kontor, per anställd och år! Gör vår teknikkalkyl för att ta reda på hur mycket ditt företag kan tjäna på förnyad infrastruktur.